49000 Ukraine, Dnipro, st. Naberezhnaya Pobedy, 120

LLC «UKRTRANSLIT»

+38(056)375-75-53
+38(067)575-58-97
+38(050)361-05-05

office@dniproazot-agrohimia.com.ua

49000 Ukraine, Dnipro, st. Barikadna, 15А, of. 401

Chebanko Sergey
+38(096)313-05-05
+38(068)361-05-05
+38(050)361-05-05

Head office DNIPROAZOT-AGROHIMIA

s_chebanko@dniproazot-agrohimia.com.ua

49000 Ukraine, Dnipro, st. Barikadna, 15А, of. 401

Kostiuk Oleksiy
+38(067)999-77-95

Head office DNIPROAZOT-AGROHIMIA

oleksiy.kostiuk@gmail.com

storage "Khmelnytskyi"

storage "Odesskiy"

storage "Chernomorskiy"

storage "Odessa"

storage "Cherkassy"

storage "Mihalivskiy"

storage "Kamenskoye"

storage "Zaporizhia"

storage "Gulay Pole"

storage "Berdyansk"

storage "Cherkassy"

storage "Nizhnedneprovsky"

Head office

49000 Ukraine, Dnipro, st. Naberezhnaya Pobedy, 120

LLC «UKRTRANSLIT»

+38(056)375-75-53
+38(067)575-58-97
+38(050)361-05-05

office@dniproazot-agrohimia.com.ua

Commercial Director

49000 Ukraine, Dnipro, st. Barikadna, 15А, of. 401

Chebanko Sergey
+38(096)313-05-05
+38(068)361-05-05
+38(050)361-05-05

Head office DNIPROAZOT-AGROHIMIA

s_chebanko@dniproazot-agrohimia.com.ua

Finance director

49000 Ukraine, Dnipro, st. Barikadna, 15А, of. 401

Kostiuk Oleksiy
+38(067)999-77-95

Head office DNIPROAZOT-AGROHIMIA

oleksiy.kostiuk@gmail.com

storage "Khmelnytskyi"

storage "Odesskiy"

storage "Chernomorskiy"

storage "Odessa"

storage "Cherkassy"

storage "Mihalivskiy"

storage "Kamenskoye"

storage "Zaporizhia"

storage "Gulay Pole"

storage "Berdyansk"

storage "Cherkassy"

storage "Nizhnedneprovsky"

Feedback